Milli Piyango Şans Topu Süper Loto Sayısal Loto On Numara Şans Oyunları
Tarih: 25-10-2013 17:46:00 + -


Milli Piyango Şans Topu Süper Loto Sayısal Loto On Numara vb. şans oyunlarına yeni düzenleme getirildi.İşte şans oyunları için yeni düzenlemeler...

Milli Piyango Şans Topu Süper Loto Sayısal Loto On Numara Şans Oyunları
Milli Piyango Şans Topu Süper Loto Sayısal Loto On Numara vb. şans oyunlarına yeni düzenleme getirildi.İşte şans oyunları için yeni düzenlemeler...   Şans oyunu bayileri ile sabit dış mekan reklamlarının yapıldığı yerler, ilk ve ortaöğretim okulları, ibadethaneler ve gençlik merkezlerine 100 metreden yakın olamayacak. Maliye Bakanlığının Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Öngören Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Buna göre, herhangi bir tüzel kişiye veya iktisadi devlet teşekkülüne şans oyunları için verilecek lisans süresi, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. Lisans sahibi elde ettiği hasılattan ve diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden, Bakanlar Kurulunun lisans süresi için belirlediği oranlarda pay alacak.   Lisans değeri, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen paylar için günün ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak uluslararası finans ve sermaye piyasalarında kabul görmüş değerleme yöntemleri kullanılmak suretiyle komisyon tarafından belirlenecek ve bu değer Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.   İhale, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda yer alan pazarlık usulü ile yapılacak. Birden fazla gerçek kişi, tüzel kişi ve/veya yatırım fonları ortak girişim grubu oluşturarak ihaleye teklif verebilecek. bir ortak girişim grubunun şans oyunları ihalelerine katılabilmesi için, grubun oluşumunda en az bir tüzel kişinin olması zorunlu olacak. Ortak girişim grubu ortaklarının tamamı gerçek kişilerden ve/veya yatırım fonlarından oluşamayacak.    Okul ve ibadethanelere 100 metreden yakın olamayacak   Yönetmeliğe göre, lisansa konu şans oyunu biletlerinin satışının ve sabit dış mekan reklamlarının yapıldığı yerler ile özel eğitim ve öğretim okulları dahil olmak üzere ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, ibadethaneler ve gençlik merkezleri arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafe bulunacak. Mesafe şartı, lisans sahibi ve satış birimi arasında sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla aranacak.   Mevcut bayiler için bu hüküm, aynı işyerinde faaliyette bulunmaya devam etmeleri koşuluyla faaliyete geçiş tarihinden itibaren üç yıl süreyle uygulanmayacak. Satış birimi yetkisi verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olması gerekecek.   Lisans sahibi, bir takvim yılı içinde elde ettiği hasılatın; yüzde 1'inden yüzde 2'sine kadar yaptığı reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının yüzde 25'ine, yüzde 2'sini aşan reklam, sponsorluk ve promosyon harcamalarının ise yüzde 50'sine tekabül eden tutarı, izleyen yılın nisan ayının sonuna kadar İdare hesaplarına yatırmakla yükümlü olup bu tutarları İdare payından mahsup edemeyecek.   Tam ve süresi içinde İdare hesaplarına yatırılmayan tutarlar, lisans sözleşmesi hükümlerine göre tahsil edilecek. Bu tutarlar, İdare tarafından münhasıran sağlık, eğitim, spor ve şans oyunlarının yarattığı sorunlarla mücadelede ve benzeri sosyal amaçlı tesis yapımlarında kullanılacak. Lisansa konu şans oyunları faaliyetleri ile ilgili olarak satış birimlerinin kullanımına verilen materyaller için yapılan harcamalar, belirtilen sınırlamaya dahil edilmeyecek. Lisans sahibi, tüm işlemlerinin yıllık olarak denetimini, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarına yaptıracak ve düzenlenen raporun onaylı bir nüshasını en geç 30 gün içinde İdareye verecek.Kaynak: www.milliyet.com.tr

Bu haber 2238 defa okunmuştur.

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM HABERLERİ