Farklı dilde eğitim verecek özel okulların statüsü
Tarih: 18-10-2013 15:22:00 + -


Demokratikleşme paketiyle farklı dil ve lehçelerde özel okul açılabilmesi kararı, bu özel okulların hangi statüde olacağını gündeme getirdi .

Farklı dilde eğitim verecek özel okulların statüsü
Demokratikleşme Paketiyle farklı  dil ve lehçelerde özel okul açılabilmesi kararı, bu özel okulların hangi statüde  olacağını gündeme getirdi.  Türkiye'de özel öğretim kurumları bünyesinde özel Türk okullarının  yanı sıra azınlık, uluslararası ve yabancı özel okullar da bulunuyor.  Milli Eğitim Bakanlığının geçen seneki verilerine göre, bin 399 özel  Türk anaokulu, 4 azınlık anaokulu eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Azınlık  anaokullarındaki 15 derslikte 144 öğrenci eğitim görürken, 59 öğretmen de görev  yapıyor.  Türkiye'de bunun dışında özel okul bünyesinde 616 özel Türk  anasınıfında 24 bin 198 öğrenci, 2 bin 309 öğretmen ve bin 947 derslik; 12  azınlık anasınıfında ise 329 öğrenci, 17 öğretmen, 24 derslik bulunuyor.  -İlkokul ve ortaokullarda durum Verilere göre, 27 özel azınlık ilkokulu 124 derslik, bin 195 öğrenci  ve 275 öğretmenle hizmet veriyor.  Ortaokul bünyesinde ise 21 özel azınlık ortaokulunda toplam 129  derslik, bin 120 öğrenci, 254 öğretmen bulunuyor.  Bu okulların yanı sıra Türkiye'de, 934 öğrencisi, 236 öğretmeni, 101  dersliğiyle 11 azınlık lisesi; 60 öğrencisi, 80 öğretmen, 26 dersliğiyle 4  uluslararası lise; 8 bin 370 öğrenci, bin 6 öğretmen, 403 dersliğiyle ise 14  yabancı lise eğitim veriyor.  'Karar yönetim kurulu toplantısında ele alınacak'' Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Gülan,  AA muhabirine, derneğin perşembe günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında özel  okullarla ilgili alınan kararın ele alınacağını bildirdi.  Demokratikleşme paketinde yer alan farklı dil ve lehçelerde özel okul  açılabilmesi kararıyla ilgisi olabilecek bazı okulların bulunduğunu belirtti.  Bunlardan birisinin uluslararası okullar olduğunu söyleyen Gülan, ''Bu okullar  farklı dilde eğitim yapabilir ancak sadece yabancı uyruklu öğrenciler bu okullara  gidebilir'' dedi.  Yabancı okullar ve bir kısım Türk özel okullarında, bazı derslerin  öğretiminin yabancı dille yapıldığını hatırlatan Gülan, bunun ilkokul ve ortaokul  bölümlerinde değil sadece lise bölümünde yapılabileceğini söyledi. Gülan,  ''Lisede fizik, kimya, biyoloji ve matematiği yabancı dilde yapabilirler. Bu da  bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapılmasıdır'' dedi.  ''Azınlık okulu tanımına giriyor'' Azınlık okullarının ise farklı olduğunu, Lozan Anlaşması ila bu hakkı  elde ettiklerini belirten Gülan, azınlık okulları olarak sadece Ermeni, Rum ve  Musevi okullarının yabancı dilde eğitim yapabildiğini söyledi.  Kararda yapılan tanımın, azınlık okulu tanımına girebileceğini ifade  eden Gülan, ''Yabancı dil ve lehçelerde yapılan eğitim azınlık okullarında  yapılan eğitimle açıklanabilir. Ama bu da sadece Lozan'a bağlı bir durum. Şu an  Anayasa ve Temel Eğitim Kanunu'nda 'eğitim dili Türkçe'dir der"' diye konuştu.  Bu kararın hayata geçirilebilmesi için kanunlarda da değişiklik  yapılması gerektiğini söyleyen Gülan, Özel Okullar Birliğinin, eğitim dilinin ana  öğretici dil olması ancak herkesin de anadilini öğrenebilmesi için tedbir  alınması gerektiğine inandığını kaydetti.  Gülan, farklı dil ve lehçelerde eğitim vermek için açılan özel  okulların denetimine ilişkin bazı sıkıntılar yaşanabileceğini iddia etti.  ''Doğru adres özel okullar değil'' Bunun doğru adresinin özel okullar olmadığını ileri süren Gülan, bu  konuya ilişkin görüşlerinin alınmadığını, resmi okullar dahil edilmeden özel  okullar üzerinden konuya çözüm bulunmak istendiği görüşünü savundu.  Farklı dillerde pedagojik formasyona sahip öğretmeni bulmanın da zor  olduğunu ileri süren Gülan, ''Biz İngilizce, Fransızca, Almanca eğitim verecek  öğretmen bulmakta zorlanıyoruz, diğer dillerde nasıl bulacağız. Yine de  yapılacaksa devlet kontrolünde, resmi elden yapılması lazım'' diye konuştu.  Gülan, ''Açıklanana benzer durum azınlık okulunda vardır. Ancak bu  okullar da fizik, kimya, biyolojiyi Ermenice öğretebilecek öğretmen bulamadığı  için Türkçe yapıyor" dedi.  2923 sayılı kanun ne içeriyor? Demokratikleşme Paketiyle, Türkçe dışındaki dillerde eğitim ve öğretim  konusunu düzenleyen, 2923 Sayılı Kanun'a eklenecek yeni hükümle, Özel Eğitim  Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, farklı dil ve lehçelerde özel  öğretim kurumu açılabilecek.  Mevcut 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu, eğitim ve  öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, yabancı dille eğitim ve öğretim  yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak  kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tabi olacağı esasları  düzenliyor.  Kanunda, milletlerarası andlaşma hükümleri saklı olmak üzere, resmi ve  özel her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak yabancı  dillerin ve yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar  da belirleniyor. Buna göre: ''Eğitim ve öğretim kurumlarında, Türk vatandaşlarına Türkçe'den başka  hiçbir dil, ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Ancak Türk  vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve  lehçelerin öğrenilmesi için Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tabi olmak  üzere özel kurslar açılabilir; bu kurslarda ve diğer dil kurslarında aynı  maksatla dil dersleri oluşturulabiliyor.''  ''Bu kurslar ve derslerde, Cumhuriyet'in Anayasa'da belirtilen temel  niteliklerine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı öğretim  yapılamaz'' ifadesinin yer aldığı kanunda, bu kursların ve derslerin açılmasına  ve denetimine ilişkin esas ve usullerin Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak  yönetmelikle düzenlendiği belirtiliyor.  Yabancı dille okutulamayan dersler Kanuna göre, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında,  Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılaplarını konu olarak alan Türkiye  Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili ve edebiyatı, tarih,  coğrafya, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve Türk  kültürüyle ilgili diğer dersler; yabancı dille okutulamıyor ve öğretilemiyor.  Öğrencilere, eğitim ve öğretimleri süresince bu derslerle ilgili araştırma  görevleri ve ödevler, Türkçe'den başka hiçbir dille yaptırılamıyor.  Türkiye'de eğitimi ve öğretimi yapılacak yabancı diller, Bakanlar  Kurulu kararıyla tespit ediliyor. İlköğretim, ortöğretim ve yaygın eğitim  kurumlarında yabancı dille eğitim ve öğretimi yapılacak dersler ile okullar Milli  Eğitim Bakanlığınca belirleniyor.  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ise yabancı okullar,  ''yabancılar tarafından açılmış özel okullar'', azınlık okulları ''Rum, Ermeni ve  Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına  alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam  ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim özel okulları'' ve  milletlerarası özel öğretim kurumları ise ''yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin  devam edebilecekleri özel öğretim kurumları'' olarak tanımlanıyor.   
Bu meslekler çok kazandırıyor!
Kaynak: www.milliyet.com.tr

Bu haber 1636 defa okunmuştur.

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EĞİTİM HABERLERİ