‘BELEDİYECİLİKTE TEK ADAMLIĞI KALDIRACAĞIZ’
Tarih: 20-09-2018 14:20:00 + -


Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Aday Adayı Erol Altunoğlu yaptığı açıklamada ‘İlçemizi çağdaş dünya ile buluşturacağız. Belediyecilikte tek adamcılığı kaldıracağız’ dedi.

‘BELEDİYECİLİKTE TEK ADAMLIĞI KALDIRACAĞIZ’

Mahalle Halk Meclisleri, Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi Halkın denetimine açık olmayan bir belediyecilik; ancak rantçılara hizmet eder.

 

- Toplumsal düzenin kuruluşu, yönetimi ve denetimine ilişkin politikaların saptanması,

 

- Kararların alınması ve uygulanmasına ilişkin politikaların saptanması,

 

- Kararların alınması ve uygulanmasına ilişkin çabaların eylemli olarak içinde bulunulması amacıyla, mahallelerde her apartman yöneticisini halk meclisi üyesi saymak suretiyle, mahalle halk meclisleri oluşturacağız. Bu yolla, vatandaşları yönetime dâhil ederek, alınan kararların vatandaşlar nezdinde sahiplenilmesini sağlayacağız. Böylelikle vatandaş, kendisinin tercihlerini yansıtan kararlar kapsamında yönetimde aktif bir biçimde söz sahibi olacak. Mahalle halk meclisi kendi mahallesinin 9 kişiden oluşan yürütme kurullarını belirleyecek. Bu yürütme kurullarının başkanları, İlçe Kent Konseyi Yürütme Kurulu'nu meydana getirecek. Mahalle Halk Meclisleri, Mahalle Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu vasıtasıyla, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız. Kent Konseyinin yeni yapısı yoluyla, kent yönetiminde saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlayacağız. Kent Konseyi, yeni belediye programlarını başlatmasına veya mevcut program ve hizmetlerin geliştirmesine katkı sağlayacak. Kent konseyinde oluşturulan görüşler, mutlak surette belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilecek. Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştireceğiz. Temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir akıl oluşturacağız. Kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal ve benzeri değerlerine sahip çıkarak geliştireceğiz. kentin yaşam kalitesini geliştiren, çevreye duyarlı ve yoksulluğu giderici programları uygulamaya sokacağız. Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına yönelik çalışacağız. Yapılan her işler, üç beş kişinin çıkarına değil, bütün halkın yararına olacak.

 

PROJELERİ

 

Kartal’a hayat verecek projeleri.

 

Mahalle Halk Meclisleri, Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi

Mahalle Halk Meclisleri, Mahalle Yürütme Kurulları ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu vasıtasıyla, sivil toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız.

Kent Konseyinin yeni yapısı yoluyla, kent yönetiminde saydamlık, katılımcılık, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlayacağız.

 

Makama özel araç kullanımlarını kaldıracağız.

Bizim kuracağımız belediyecilik sisteminde hiç bir taşıma aracı; özel işlerde, çalışma ya da tatil günlerinde makam veya personel servis aracı olarak kullanılmayacak.

Belediye başkanı da dahil olmak üzere hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına özel araç, arazi binek, jeep gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek.

 

Semt Konakları

Her mahalleye en az bir adet Sosyal Belediyecilik anlayışının bir gereği olarak, her semtin farklı, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, yerel halkın yaşam kalitesini artırmak için halkın eğitimden sağlığa, kültürel etkinliklerden sosyal yardımlaşma hizmetlerine kadar pek çok hizmete daha hızlı, daha kolay ve kaliteli biçimde ulaşmasını sağlamak amacı ile semt konağı kuracağız.

 

Emekli vatandaşlarımıza dinlenme ve etkinlik evleri

Emeklilerin sorunlarını bir arada tartışıp çözüm arayabilecekleri “emekli dinlenme ve etkinlik evleri” kuracağız.

 

Manevi Evlat Projesi

“Manevi Evlat” projesiyle; kimsesiz, hasta ve bakıma muhtaç duyan yaşlılar için teknoloji destekli, evde bakım hizmetleri sunacağız.

 

Sağlıklı Yaşam Köyleri

Sağlıklı yaşam köylerimizde, hastane sonrası, hastane tedavisi sonlanmış ama evde bakım güçlüğü çekilen, tıbbi bakım ağırlıklı, fiziksel tedavisi kısıtlı ve yatağa bağımlı, hastalıkları nedeniyle özel bakım gereksinimi duyan vatandaşlarımıza yönelik uzman doktor-hemşire ve yaşlı bakım personeli ile hizmeti vereceğiz.

 

Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezleri

Engelli bireyler kadar ailelerinin de sosyal yaşama daha fazla katılabilmesi için Mahalle Semt Konakları bünyesinde Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezleri kuracağız.

 

 Engelli çocuklarımızın tedavilerini üstleneceğiz.

Sosyal sorumluluk bilinciyle, Kartal’da yaşayan ve maddi durumu yerinde olmayan engelli çocukların bütün tedavi süreçlerinde yanlarında olacak ve giderlerinin tamamını karşılayacağız.

 

Kanser Hastalarına Umut Işığı Olacağız.

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen kanserle tıbbi mücadelenin yanı sıra insani mücadele programı başlatacağız.

 

Aile Danışmanlık Kurulu

Çocuk gelişimi, sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp alanlarından birinde en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitimi tamamlamış kişilerden meydana gelen Aile Danışmanlık Kurulu oluşturacağız.

 

Evde Bakıcı Yetiştirme Projemiz

İlçemizde yaşayan işsiz genç kız ve ev kadınlarını uygulamalı eğitim merkezlerimizde eğitip, meslek edindirerek evde çocuk bakımı ve eğitimi alanındaki mevcut nitelikli personel açığının ortadan kalkmasına katkı sağlayacağız.

 

Her mahalleye yeterli sayıda kreş açacağız.

Kartal'da yaşayan kadınların ve ailelerin daha iyi, huzurlu bir yaşama kavuşmasını sağlayacağız.

 

Ekolojik Çiftlik Kreşleri Kuracağız.

Avrupa Birliği “Eco Farm Kindergartens” Ekolojik Çiftlik Kreşleri projesi kapsamında Kartalımızın tarıma elverişli alanlarında, Avrupalı proje ortaklarımızla doğadaki 4 element olan hava, su, toprak ve güneş konusunu kapsayacak kreşler kuracağız.

 

Şiddete maruz  kalan kadınlar için ilk adım istasyonları ve barınma evleri açacağız.

Kadınlarımızın yaşam alanlarını tehdit eden şiddete karşı çok yönlü mücadele vereceğiz.

Kadınların gitmekten çekince duymayacakları ve özellikle engelli kadınlar için de ulaşımının kolay olduğu yerlerde dayanışma merkezleri açacağız.

 

Çocuk işçiliği ile mücadele edeceğiz.

Çalıştırıldığı tespit edilen kız veya erkek çocuklar derhal muhafaza altına alınarak belediyemizin Kimsesiz Çocuk Eğitim ve Muhafaza Merkezleri'ne teslim edilecektir.

 

Gençlerimizin geleceklerinin çalınmasını önleyeceğiz.

Gençliği yaşamak haktır, gençlik gelecektir, gençlik bizimle kent yönetimine doğrudan katılacak.

Gençlerimizin umutlarını yaşatacağız. Kartalımız onlarla birlikte özgürleşecek.

 

Halk kart

Göreve gelir gelmez belediye içerisinde fuzuli harcamaları azaltarak yapacağımız tasarruf ile elde ettiğimiz kaynağı halka aktaracağız.

Tasarruf edip biriktirdiğimiz bu parayı yine sahibi için yani halk için kullanacağız

 

Dar gelirli ailelere her ay düzenli  olarak 500 TL'ye kadar nakdi yardım yapılacağız.

Kartlara 500 TL yükleyerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Yardım yaparken asla ayrım yapmayacağız.

İnsanlarımızın yaşamaktan onur duyacağı sorunsuz bir ilçe oluşturacağız.

 

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Projesi

Belediye iktisadi işletmelerimiz üzerinden hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle sağlayan Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği hizmeti vereceğiz.

 

Binaların yerinde dönüşümü

Halkın “müşteri” olduğu, toplum yararı yerine palazlanan güçleri kollayan çarpık kentleşmeyi ortadan kesinlikle kaldıracağız.

 

Dönüşüm  projesine dâhil olabilecek yapı ve mevkileri kent konseyi yürütme kurulunun  gözetiminde belirleyeceğiz.

Yeniden inşa olacak eski yapılar, mahalle halk meclisi yürütme kurullarının gözetiminde, teminat mektubu ya da iş bitirme sigortası poliçesi ibraz etmek suretiyle yıkılarak yerlerine daha dayanıklı ve güncel koşullara uygun yeni daireler yapılacak.

 

Şehir Yönetim Planlarımızın tamamını Afetlere ve Depremlere duyarlı hale getireceğiz.

İlk olarak risk durumu analizlerini güncelleyeceğiz.

Bu çalışma kapsamında zemin açısından riskli mahalleler ve yapıları tespit ederek, gelecek senaryolarını hazırlayacağız.

En riskli yapıları hızla tespit ederek, mikro bölgeleme çalışmaları yapacağız.

 

Çöp Atıkları ve Geri dönüşüm

Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak maksadıyla, mutfak çöpü, cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hale getirip, aynı zamanda katı atıkların depolanması ve taşınması gibi sorunları da engelleyeceğiz.

 

Ev Tipi Rüzgar ve Güneş Türbini

Rüzgar ve güneş enerjisi panellerini kendi yetiştirdiğimiz teknik personel yoluyla apartmanlarımıza maliyet bedelleri ile kurarak binalarımızda kullanılan elektrik harcamalarında büyük tasarruf sağlayacağız.

 

Sağlıklı kurban kesimine kesin çözümler  geliştireceğiz.

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hayvan satın alırken gerekli sağlık kontrollerinden geçip geçmediğini araştırmaktır.

Biz bu araştırmaları sizin yerinize üzerimizdeki kamu sorumluluk bilinciyle yerine getireceğiz.

 

Hafif Raylı Sistemler - Tramvay

İlçemizde taşımacılık ile uğraşan esnafın güzergahı dışında, bilhassa yaşlıların, engellilerin, hastaların ve öğrencilerin taşıma hizmetlerinin karşılanması maksadıyla belediyemizin kullanımına ve bakımına verilmiş olan yollar üzerinde hafif raylı sistemler kuracağız.

 

Bisiklet Yolu Projemiz

İlçemizde rahat kullanılabilir, toplu taşıma sistemi ile entegre bisiklet yolları inşa edeceğiz.

Ana hedefimiz, bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak, ‘sağlıklı nefes alınabilir şehir' oluşturmak.

 

Engelsiz Orman Projemiz

İlçemizin ormanlık alanlarında, kitlesel ihtiyaçlar ve aynı anda birden fazla ihtiyaç halinde çocuk ve bireye hizmet vermek amacıyla Engelsiz Orman Projesi kapsamında Terapi ve Rehabilitasyon Havuzu, Hipoterapi alanları, Engelsiz Oyun alanları, Fiziksel Beceri ve Koordinasyon alanları, Engelsiz Kamp alanı, Doğa’da Yaşam alanları ve buna benzer alanlar meydana getireceğiz.
Bu haber 1188 defa okunmuştur.

Etiketler :

YORUMLARİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÖZEL HABER HABERLERİ